Size:
Produkt został dodany do koszyka
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

ROZWIĄZANE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wymiary torby promocyjnej

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję sesji fotograficznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług

Załącznik nr 3 Wykaz publikacji

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na produkcję 2 sesji fotograficznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług

Załącznik nr 3 Wykaz publikacji

Potwierdzenie wyboru Oferenta

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dwóch filmów promocyjnych dziecięcych kolekcji odzieżowych na potrzeby działań promocyjnych. 

Zapytanie ofertowe produkcja filmów promocyjnych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy produkcja filmów

Załącznik nr 2 Wykaz filmów

Załącznik nr 3 Wykaz filmów z udziałem dzieci

Potwierdzenie wyboru Wykonawcy

Zapytanie ofertowe na usługę druku i produkcji materiałów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe Druki i produkcja materiałów promocyjnych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_druki i produkcja materiałów promocyjnych

Załącznik nr 2 Wymiary torby promocyjnej

Protokół wyboru oferenta

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa MOON - wypromowanie produktów branży odzieży za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

- podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, 
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 947 838.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 616 480.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0075/17

Beneficjent: MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA